AOTR
 

 


 
ASOCIATIA OPERATORILOR DE TELECOMUNICATII DIN ROMANIA, înfiintatã în mai 2003, are ca scop principal promovarea si sprijinirea intereselor operatorilor de telecomunicatii din România.
Asociatia va sprijini organismele legal abilitate în promovarea si adaptarea cadrului legislativ necesar dezvoltãrii industriei de telecomunicatii si aducerii acesteia la standardele mondiale.
Asociatia este organizatã si functioneazã pe baza statutului si a reglementãrilor legale în vigoare, fiind condusã de un Consiliu Director numit de Adunarea Generalã a Asociatilor.
Asociatia este deschisã tuturor celor interesati ce desfasoarã activitãti ce au legaturã cu scopul asociatiei.

Dacã doriti sã contribuiti la eforturile noastre pentru realizarea obiectivelor propuse vã asteptãm cu interes sã vã alãturati membrilor asociatiei.