AOTR
 

 


Asociatia Operatorilor de Telecomunicatii din România
Str. Sapientei nr. 1, Etaj 2, Ap. 6, Sector 5, Bucuresti, ROMANIA                         
Telefon/Fax: 0040-21-4028844                                                      www.aotr.ro

                   

                                         De acord

                                             Presedintele Consiliului Director al AOTR

 

 

CERERE

de înscriere în Asociatia Operatorilor de Telecomunicatii din România

Societatea comercialã .............................................................. cu sediul în ...........................................................................................................
cod unic de înregistrare ., atribut fiscal ........., numãr de ordine în Registrul Comertului .., reprezentatã prin dl. ....... în calitate de ................................. în urma consultãrii Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei Operatorilor de Telecomunicatii din România solicitãm înscrierea ca membru în AOTR. Declarãm cã suntem de acord cu drepturile si obligatiile membrilor precum si cu celelalte prevederi statutare.
În cazul aprobãrii cererii noastre de cãtre Consiliul Director, conform statutului, vom achita taxa de înscriere în valoare de..................lei.


Data:..........................

Director